smonta ruota lebera shim a filetto

SMONTA RUOTA LIBERA SHIMANO

CHIAVE PER LO SMONTAGGIO RUOTE LIBERE SHIMANO